Nieuws

02 april 2019

Nieuws uit de MR van de Delftse Daltonschool

Op donderdag 28 maart is er weer een MR vergadering geweest. Het voorjaar is voor de MR altijd een drukke tijd. Het bestuur van de stichting is bezig met het opstellen van het strategische plan voor de komende jaren (niet alleen voor onze school, maar voor alle scholen binnen Librijn) en de directie is bezig met het opstellen van het schoolplan en de begroting voor het komende schooljaar.

 De MR gaat hier nadrukkelijk over in gesprek met alle partijen en één van de punten waar wij goed naar kijken is hoe de middelen worden ingezet om te komen tot een verlaging van de werkdruk voor onze leraren. Een ander onderwerp waar we naar kijken is wat voor invloed de invoering van de Snappets heeft op de totale 'schermtijd' van de leerlingen. Deze vergadering hebben wij ook nog even teruggeblikt op de ouderavond die wij hebben georganiseerd. Deze avond ging over de lichamelijke ontwikkeling en seksuele voorlichting van kinderen. Joline van Lier van de GGD heeft ons via een presentatie en een workshop veel informatie gegeven over dit onderwerp. Het is soms een beladen onderwerp, maar niet een onderwerp dat school of ouders uit de weg zouden moeten gaan. Kon u niet bij ouderavond aanwezig zijn, maar heeft u wel vragen? Joline heeft enkele folders achtergelaten; vraag daar gerust om bij Wilco of de leerkracht. Wij kijken alweer met een schuin oog naar volgend jaar: heeft u ideeën voor een onderwerp voor de ouderavond? Laat het ons gerust weten, uw meedenken wordt zeer gewaardeerd.
Tot slot is het nog leuk om te melden dat Ron Boortman, vader van Eira uit groep 1 tijdens de vergadering als gast aanwezig was. Wilt u ook een keer aanschuiven tijdens een vergadering of heeft u onderwerpen die u graag op onze agenda ziet staan? Wij horen het graag van u.

Groet, namens de gehele MR:
Monique, Suzanne, Don en Natascha