Onze school

Op onze website vindt u alle relevante informatie over onze school terug.

 

De Delftse Daltonschool is een openbare basisschool; de wereld in het klein. Wij zijn een ontmoetingsplaats waar kinderen leren met elkaar, van elkaar en respect hebben voor elkaar. Iedere leerling is welkom op onze school, van iedere achtergrond, geloofsovertuiging of levensovertuiging.

 

Het onderwijs- en leerproces op de Delftse Daltonschool wordt zorgvuldig afgestemd op de leerling en zijn of haar mogelijkheden. Het zien en kennen van ieder kind met zijn of haar eigen ontwikkelingen is van groot belang. Het is de belangrijkste voorwaarde om onderwijs op maat aan te kunnen bieden.

De manier waarop wij ons onderwijs aanbieden heeft te maken met verschillen die wij tussen de kinderen zien. Met de uitgangspunten van het Daltononderwijs zorgen wij voor een veilige, uitdagende en prettige leeromgeving.  

Wij vinden een goede aansluiting met de maatschappij erg belangrijk. Daarbij hoort vertrouwen in je eigen kwaliteiten en is het belangrijk je goed uit te kunnen drukken. Vanuit deze behoeftes is Engels een vast onderdeel in ons onderwijsaanbod.

 

Uitgangspunten van de Delftse Daltonschool

Dalton: Vanuit de Dalton kernwaarden geven wij ons onderwijs vorm. Verantwoordelijkheid, samenwerking, zelfstandigheid, effectiviteit, reflectie en borging vormen de uitgangspunten voor ons lesgeven en de omgang met de leerlingen.

Daltononderwijs leert kinderen keuzes te maken en werkzaamheden te plannen. In onze huidige maatschappij is dit actueel en noodzakelijk vanwege de veelheid aan informatie waar we mee te maken krijgen. Daarnaast is Daltononderwijs een goede voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs en het in algemene zin goed functioneren in een steeds complexer wordende samenleving.

 

Engels:

In onze samenleving is Engels een belangrijke taal. Door naar de televisie te kijken en te werken op de computer leren kinderen al veel Engels. Ons onderwijs sluit daarbij aan door Engels aan te bieden in alle groepen. Zowel luistervaardigheid (onderbouw), spreekvaardigheid (mid­denbouw) als schrijfvaardigheid (bo­venbouw) komen wekelijks aan bod.

 

Techniek:

Techniek leert kinderen ontwerpen, onderzoeken en ontdekken. Het sluit prachtig aan bij hun nieuws­gierigheid, creativiteit en oplossend vermogen. 

 

Toelichting op uitgangspunten
Het zien en kennen van ieder kind met zijn of haar eigen ontwikkelingen is van groot belang. Het is de belangrijkste voorwaarde om onderwijs op maat aan te kunnen bieden.
De manier waarop wij ons onderwijs aanbieden heeft te maken met verschillen die wij tussen de kinderen zien.

Met de uitgangspunten van het Daltononderwijs zorgen wij voor een veilige, uitdagende en prettige leeromgeving.

Het onderwijs- en leerproces op de Delftse Daltonschool worden zorgvuldig afgestemd op de leerling en zijn of haar mogelijkheden.

Onze leerkrachten zullen zich daartoe permanent blijven scholen. Wij vinden een goede aansluiting met de maatschappij erg belangrijk. Daarbij hoort vertrouwen in je eigen kwaliteiten en is het belangrijk je goed uit te kunnen drukken. Vanuit deze behoeftes is Engels een vast onderdeel in ons onderwijsaanbod. In de toekomst zal er ook een grote behoefte aan technisch talent zijn.

Met techniek als een van onze speerpunten proberen we bij leerlingen spelenderwijs interesse te wekken voor techniek.