Leerlingenraad

Leerlingenraad

 

De leerlingenraad bij ons op school is een manier om aandacht te besteden aan burgerschapsvorming.  Daarnaast sluiten de vaardigheden die leerlingen op doen goed aan bij de kernwaarden van het Daltononderwijs.

De drie domeinen van burgerschap in onze  leerlingenraad zijn :

 

Democratie: 

De leerlingen leren verschillende opvattingen en belangen bij elkaar te brengen en op vreedzame wijze tot een oplossing te komen.

 

Participatie

De leerlingen tonen verantwoordelijkheid voor hun eigen leeromgeving en leveren daaraan een eigen bijdrage.

 

Identiteit:

Leerlingen leren een eigen waardesysteem waaruit iemand handelt in de publieke ruimte, zoals de school. Welke idealen zijn er en wat is belangrijk om tijd en energie in te steken.

 

Daarnaast leren leerlingen vaardigheden in een leerlingenraad:

Plannen maken. Brainstormen, je mening verwoorden, een achterban vertegenwoordigen, je verplaatsen in een ander, vergaderen, discussiëren, besluiten nemen, verslagleggen, organiseren, van mening veranderen, enquêtes houden, taken verdelen, een reglement opstellen, naar elkaar luisteren, samenwerken…

 

De data voor de vergaderingen zijn:
14 mei
25 juni
Altijd om kwart voor negen.

 

Notulen leerlingenraad vergadering:

Notulen 1

Notulen 2

Notulen 3

Notulen 4